Geodetická kancelář Rakovník, mapování pozemku, polohopisy

Potřebujete zajistit vyměření a rozdělení pozemku? Jste z okolí Rakovníku? Obraťte se na nás.

Geodetické práce v Rakovníku, zaměřování inženýrských sítí, geodeti

V naší nabídce je veškerá geodetická činnost. Zajišťujeme geometrické plány na rozdělení pozemků, vyznačení budov a určení věcného břemena. Provádíme vytyčování hranic pozemků, stavebních objektů a inženýrských sítí, zaměřování inženýrských sítí, výškopisných a polohopisných plánu, skutečného provedení staveb.

Zpracováváme smlouvy pro vklad do katastru nemovitostí, kupní, věcná břemena a zajišťujeme odhady nemovitostí.

Navštivte nás a dozvíte se více. Sídlíme v Rakovníku.

Základní informace